Searchhttp://gammene.com

Besøk gammelandsbyene! Opplev det sjøsamiske Kvænangen for 500 år siden!

Prosjektet bygger på historiske og arkeologiske kilder fra 1400-, 1500- og 1600-tallet. Ut fra dette har vi bygget opp to sjøsamiske grender (siida´er) på Nordstraumneset/Olgola og i Espenesbukta på Spildra. Her er gammer, stø, fiskehjell, brønn og andre installasjoner. Gammene er av bællje-type og det er bare benyttet lokale materialer: treverk, never, torv og stein. De er innredet og utstyrt på tradisjonelt vis. Vi skal også få bygd en åttring av sjøsamisk type som skal brukes til seilas ut til Spildra og andre plasser i Kvænangen.

Gammen i Espenesbukta på Spildra. Foto: Sven Erik Grydeland

Anleggene kan brukes både til enkel overnatting, leirskole og turisme. Målgrupper er folk i kommunen og regionen, barn, elever og lærere fra barnehager og grunnskoler til høgskoler og universitet, folk fra forskjellige lag og foreninger og turister av alle slag.

Gammene på Olgola / Nordstraumen. Foto: Sven Erik Grydeland

Har du prøvd å slå ild og fyre opp i en gamme? Har du sovet på reinskinn under ei dyne av sauefeller? Har du seilt åttring med råseil, kokt mat i klebersteinsgryte eller skutt med langbue?

Dette kan du snart oppleve på Nordstraumen og på Spildra i Kvænangen i Nord-Troms.

[ Logg inn ]