SearchEn reise tilbake

Etter hvert vil vi arrangere reiser 500 år tilbake i tid. Den vil begynne på museet i Burfjord hvor guiden vil fortelle om det gamle samfunnet og vise hva som finnes i samlingene. Så går turen til Nordstraumen hvor folk installeres i gammene. Hver får sin plass oppå «brisken» som er dekket med bjørkekvist og dyrefeller av rein og sau.

Døra, uksa og røykhullet, ræppen
Foto: Sven Erik Grydeland

Gammene er også ellers utstyrt med det man den gang klarte seg med: tradisjonelt verktøy og utstyr, kniver, tranlampe, beinskjeer, komagband, hyrer, votter osv. Så må folk i gang med å hogge ved og gjøre opp ild med stål, ildflint og knusk fra tørket kjuke. I boassjo ligger reinkjøttet klart. Dette må tilberedes av en mann, for dette er «vilt» kjøtt (for 500 år siden jaktet folk på villrein i Kvænangen). Han tilbereder så reinbuljong krydret med einebær og salt. Etter maten fortelles de gamle sagn i lyset fra tranlampa. Så kryper folk til ro i fellene.

Ved ilstedet, arran i gammen på Nordstraumen.
Foto: Sven Erik Grydeland

Neste morgen rigges båtene og kursen settes mot Spildra. Underveis skal det fiskes og fremme ved gammene i Espenesbukta kokes f.eks. torskemage med lever og krøkebær etter gammel skikk. Brødet bakes i steinovn ute. Etter maten kan arrangeres turer til noen av de flotte kulturlandskapene på øya. Man kan også legge turen over mot Kvænangstindene og gå i land på plasser som Jupanvik og Mannskarvika. Etter ei natt i gammene på Spildra går turen tilbake til fastlandet hvor folk kan besøke verkstedene og handle kunsthåndverk sprunget ut av den kulturen de har fått en erfaring om.

[ Logg inn ]