SearchLitteratur

  • Barlindhaug, S. 1996: Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? En analyse av lokaliseringsfaktorer …... Hovedfag-savhandling i arkeologi, ISV, Universitetet i Tromsø.
  • Bjørklund, I. 1985: Fjordfolket i Kvænangen, Universitetsforlaget, Tromsø, Oslo, Bergen.
  • Schanche, A. 1997: Graver i ur og berg. Samisk gravskikk og religion - 1000 f. Kr. til 1700 e. Kr., Doktor-gradsavhandling i arkeologi, ISV, Universitetet i Tromsø.
[ Logg inn ]