SearchGammebygging

Ut fra dette arkeologiske og historiske materialet har vi så prøvd å rekonstruere to sjøsamiske sii´daer fra seinmiddelalderen. Byggingen av bællje-gammene står sentralt. Og her er nettopp bælljek eller buesperrene det viktigste i konstruksjonen. De må plukkes ut i to par allerede på rot og passende emner finnes helst i skrånende terreng eller i små elvedaler. Sammen med grytåsen og to kløyvde stokker viser de grunnprinsippet i rundgammen, bygd opp av sju enkeltdeler. I front og eventuelt i bakkant blir det så reist ekstra stokker for dør(er). Så blir det hele bundet sammen med horisontale stokker som nagles fast. Etter dette blir skjellettet dekket med treverk. Alle stokkene er satt på steinheller for å beskytte mot forråtnelse. Til slutt dekkes det hele med never og torv.

Skog med gode bællje-emnerFoto: Sven Erik Grydeland

Bællje-gammens grunnkonstruksjon Foto: Sven Erik Grydeland

Alt byggemateriale er funnet lokalt: treverk, never, torv, sand, grus og stein. Verktøyet består av øks, bandkniv, hammer, kniv, tappjern og navar.

Utendørs vil vi bygge fiskehjell og luovvi (uteloft), stø og naust, brønn og bakerovn osv. Her vil også være sagkrakk og hoggestabbe. Til sammen vil dette skape et miljø som eldre folk vil kjenne seg igjen i, og hvor yngre folk vil kunne lære. Her er også Anders Larsens lille bok fra 1947 lærerik.

Klar for siste byggetrinn.Foto: Sven Erik Grydeland

Grendene blir aktive friluftsmuseer som kan brukes av de besøkende. Nede ved sjøen vil det ligge båter, en åttring av sjøsamisk type og en mindre nordlandsbåt. I dem kan folk få opplæring i seiling med både råseil og sneseil. Dokumentasjon i form av litteratur, brosjyrer og foto finnes i vår lokale avdeling av Nord-Troms museum i det nye kulturhuset i Burfjord. På Sørstraumen skole vil det også finnes materiell. Her vil det også være produksjon av kunsthåndverk og salg av dette, se nedenfor.
 

Tekking med never og torv Foto: Sven Erik Grydeland

Duodji

På Sørstraumen skole skal vi bygge verksteder og ha utsalg for kunsthåndverk. Det skal veves, arbeides i skinn og sys tradisjonelle klær.

[ Logg inn ]